Inhalt
Bücher und mehr
Hier können Sie uns unterstützen:

Spende

KO JE ŽENA KOJOJ TREBA DIJAMANT?

Diamant

Da li  vam se desilo da  dodje pacijent i kaže: „Želim da ispovratim sve iz sebe“. Hajde da ostanemo malo sa ovom rečenicom i dokatknemo osećanje koje nam prenosti. Jedan od uslova našeg opstanka jeste asimilacija hranjivih materija. Materije koje telo asmiliuje postaju deo njegove gradje, ili daju energiju za život. Želim da skrenem pažnju da je ovo rubrika koja se nalazi u poglavlju UMA, a ne ŽELUCA.

 

 • MIND – VOMITING – desire to vomit out all her insides

 

Pored hrane, mi asimilujemo i uticaje oko nas. To mogu biti uticaji roditelja, rodjaka, prijatelja, društva kao celine. Neki od tih uticaja su dobri i obezbedjuju nam mentalnu stabilnost, doživljavamo ih kao podršku, pospešuju našu kreativnost i želju za radom. Neki uticaji, pak, nisu „hranjivi“. Pod njima, naše telo i psiha postaju tromi, opterećni, sputavaju protok životne energije, koče je ili rasipaju.

 

Dakle, ova osoba, pre svega oseća da je sve što je unela u sebe „nesvarljivo“, da njeno telo ili pre duša ne može ili odbija da asimiluje uneseno, da dobija pogrešan sadržaj koji ne može više da toleriše. Otuda se javlja želja da „izbaci sve iz sebe“.

 

Hajde da pogledamo u kakvom je stanju nalazimo ovu osobu. Za muža su rezervisana osećanja averzije, iritabilnosti i ljutnje.  Iz rubrika vidimo sa su ta stanja naglašena pre ili u toku menstruacije, kao i tokom odnosa, kada ne oseća vezu izmedju njih dvoje. Seksualni čin podrazumeva bliskost izmedju partnera, naglašeno stanje povezanosti, jedinstva. DETACHED znači biti odvojen, nemati konekciju u tom trenutku. U oba slučaja ova negativna osećanja nalazimo u situacijama kada je naglašena polnost, tj. Kada su polne razlike najizraženije.  Njeno telo je čini nesretnom.

 

 • MIND – ANGER – husband; towards
 • MIND – AVERSION – husband, to
 • MIND – AVERSION – husband, to – coition; during
 • MIND – AVERSION – husband, to – menses; before
 • MIND – IRRITABILITY – husband; towards
 • MIND – IRRITABILITY – husband; towards – menses; before
 • MIND – DETACHED – coition, during
 • MIND – WRETCHED – body; unhappy with her
 • MIND – WRETCHED – menses; during

 

Kako se to odražava na njen život nalazimo u sledećim rubrikama. Ljutnja je stanje nezadovoljstva

 

 • MIND – ANGER – himself; with
 • MIND – DISCONTENTED – himself, with
 • MIND – DELUSIONS – old – feels old

 

Ova osoba stvarnost doživljava kao da je odvojena od sveta, sanja unifikaciju, sanja da je živa zakopana. Biti sahranjen znači da je čovek potrošio svoj život, da u njegovom telu više nema ni duha ni života. Kada sahranimo čoveka, onda predamo njegovo beživotno telo procesu truljenja, jer je ono ostvarilo svoju svrhu. Ova dama sanja da je neopravdano zakopana, jer je još živa, ima još šta da da, ali je „sahranjena“. Oduzeta mogućnost da i dalje deluje i radi na svom životu. Oseća se odvojena od sveta i sanja o tome da mu se ponovo vrati.

 

 • DREAMS – BURIED; being – alive; being buried
 • MIND – DELUSIONS – separated – world; from the – he is separated
 • DREAMS – UNIFICATION, of

 

To je žena jasnog, moćnog uma, povećanog osećaja za orijentaciju. Ima  jasnu percepciju svog položaja u odnosu na fizičku okolinu. Ona je svesna svih okolnosti u svom životu, o njenom položaju u ovom trenutku. To joj se ne svidja i želi da promeni.

 

 • MIND – ORIENTATION; sense of – increased
 • MIND – CLARITY of mind
 • MIND – POWER – excited by power
 • DREAMS – ACHIEVEMENT, of
 • DREAMS – FLYING
 • DREAMS – POWERFUL

 

Ne oseća se dobro u svom telu i sve što ono nosi. Ovaj osećaj prati deluzija da je desna strana tela veća nego leva. U ekonomiji ljudske energije, desna strana tela pripada muškom principu dok je leva rezervisana za ženski. Ova dama pak, oseća da je njena desna strana, muški prinicp u njoj veći nego ženski.

 

 • MIND – DELUSIONS – body – half – right half – bigger than left half; is
 • MIND – DELUSIONS – abundance of everything, she has an

 

Ima osećaj da je nešto pogrešno u njenom životu i da sada zato pati. Svoju porodicu i dom doživljava kao teret, želi da pobegne i živi bez familije. To bi mogla biti žena jakih ambicija koje su u nekom trenutku prekinute, možda brakom, trudnoćom ili nečim trećim. Možda je njenu ambiciju prekinuo rat ili neke teške društvene ili porodične okolnosti.

 

 • MIND – DELUSIONS – wrong – suffered wrong; he has
 • MIND – ESCAPE, attempts to
 • MIND – ESCAPE, attempts to – family and children; attempts to escape from her
 • MIND – HIDING – himself – earth; desire to hide in the
 • MIND – HOME – leave home; desire to
 • MIND – HOME – leave home; desire to – and lead a clear not muddled life without her family
 • MIND – DELUSIONS – clouds – black cloud enveloped her; a heavy

 

Sebe doživljava neadekvatnom da bude majka, i smatra da je bolje da nikada nije ni imala decu. Brigu o deci doživljava kao preteranu aktivnost koja iziskuje vanredne napore. Ovo ćemo videti kroz njene snove, gde na videlo izlazi nekompenzovan osećaj da ne želi da ima decu i da joj to pričinjava ogroman napor. Ne uspeva da ostvari kontakt sa svojom decom.

 

 • DREAMS – CHILDREN; about – newborns – handicapped
 • DREAMS – DEAD; of the – children – newborns
 • MIND – DETACHED

 

Iako  se oseća snažno i puna je planova, u svojoj kući se oseća jako loše. Teško joj je da vodi domaćinstvo, ne završava poslove, postaje trapava i lenja. Želi da se vrati u roditeljski dom gde nije bila opterećena kućnim poslovima i porodičnim obavezama. Oseća se bezvredno, oseća da je „nisko pala“, da je ljudi preziru ili joj se podsevaju.

 

 • MIND – INDIGNATION
 • MIND – LAZINESS
 • MIND – BED – remain in bed; desire to
 • MIND – POSTPONING everything to next day
 • MIND – INDIFFERENCE – everything, to
 • MIND – PROSTRATION of mind
 • MIND – AWKWARD – strikes against things
 • MIND – DESPAIR
 • MIND – HOME – desires to go
 • MIND – INACTIVITY
 • MIND – SHRIEKING – must shriek; feels as though she
 • MIND – CURSING – desire to curse

 

Ona se nikada nije pomirila sa izgubljenim ambicijama poput nux-vomike ili sepije, nije razvila AILMENTS, deceived ambition from. Ima deluziju da je telo uvećano, da je izvan svojih normalnih dimezija, da zauzima više „prostora“ nego što to zaista čini. Ima deluzije da ima četiri ruke – znači može više da radi, četiri ramena – više da podnese, četiri lica –  da nosi više uloga u životu. Ima deluziju da ima izobilje SPOSOBNOSTI. Oseća da je moćna, da može da leti… Iako se kreće brzo, ima osećaj da je spora…

 

 • MIND – PLANS – making many plans
 • MIND – POSITIVENESS
 • MIND – INDUSTRIOUS
 • MIND – DELUSIONS – enlarged – body is
 • MIND – DELUSIONS – arms – four arms; she has
 • MIND – DELUSIONS – face – four faces; she has
 • MIND – DELUSIONS – hand – four hands; she has
 • MIND – DELUSIONS – abundance of everything, she has an
 • MIND – DELUSIONS – flying – could fly; as if he
 • MIND – DELUSIONS – power – all-powerful; she is
 • MIND – DELUSIONS – walking – slowly; she walks – quickly; when walking

 

Ta žena je verovatno dala sebe u velikoj meri porodici i porodičnim obavezama, ali sada oseća jako zasićenje i traži za sebe pravo da nastavi život kakav želi, u kome će moći da se ostvari ono što je zamišljala.

 

 • MIND – ANGER – support; desires
 • MIND – DELUSIONS – sparkling, everything is

 

Sparkling – penušavo. Pena je bez čvrstine, bez oblika, nepostojana je. Adamas oseća da ništa oko njega nije trajno i pouzdano i da nema na koga da se osloni.

 

Na prvi pogled – Sepija

 

Na prvi pogled, ova dama će nam zbog averzije na muža i decu izgledati kao Sepija. Medjutim, pored jasnih sličnosti, jasne su i razlike.

 

Sepija je lek koji pripada sikotičnom mijazmu, dok Adamas pripada tuberkulinskom. Ovaj mijazam je mešavina psoričnog i sifilističkog mijazma, i njiihovom kombinacijom dobijamo tuberkulinsku osobu. Ona uvek želi promene, menja mesta, doktore, profesije. To nam daje glavni ključ za ovaj mijazam je NEZADOVOLJSTVO. Od ovakve osobe stalno ćemo slušati da treba negde da ide i/ili da radi nešto drugo.

 

Sepija je osoba koja je prestala da se bori, dok Adamas ima jaku želju za promenom. Zato ćemo Sepiju naći u rubrici AILMENTS from, ambition deceived ali ne i Adamas.

 

Sepija ne želi da ode od kuće, već samo da se malo osami, dok Adamas ima jaku i jasnu želju da napusti muža i decu i vodi slobodan, neukaljan život.

 

Dok se žalbe Sepije svode na to da je iscrpljena, da želi da pleše i da joj je život dosadan, Adamas još uvek poseduje veliku energiju a porodični život doživljava kao da je u blatu. Blato – ni voda, ni zemlja, mešavina, neplodnost.

 

Sepija oseća da je njeno vreme prošlo, da je izgubila sjaj koji je imala dok je bila mlada, dok Adamas ima nezadovoljstvo svojim izgledom, ali u isto vreme i želju za promenom.

 

Sepija će se osećati loše kada ne dobije priznanje od porodice za trud i brigu koju joj posvećuje. Ulaže puno energije i kada joj ne odaju priznanje za to ona se razboli i tada u njenom životu sve prestaje da funkcioniše i ona postaje ravnodušna.

 

 • Ø  INDIFFERENCE, apathy – lies with eyes closed

 

Adamas ne želi da mu bude uzvraćeno za brigu i trud koji je pružila porodici. Ona želi da ide dalje, da ostavi porodicu i stekne poštovanje na profesionalnom planu.

 

 • MIND – HOME – leave home; desire to – and lead a clear not muddled life without her family

 

Zašto Adamas podseća na Nux-vomicu?

 

Odgovor je jednostavan – jer ima jaku i lako prepoznatljivu ambiciju Nux-vomike. Kod ove dame lako ćemo uočiti rubrike IRRITABILITY, ANSWER, aversion to… koje jednako pripadaju Adamasu i Nux-vomici. Ali, Nux-vomica nikada neće iskusiti Adamasovu patnju, osećaj da je živa zakopana, želju za moći. Sve što Nux-vomica želi je da dobro zaradi i da se dobro provede.

 

Adamas pati jer oseća da je zakopan živ, on želi želi moć… Sve što Nux-vomica želi je da dobro zaradi i da se dobro provede. Zajedničke rubrike su:

 

 • MIND – ANGER – easily
 • MIND – CLARITY of mind
 • MIND – ESCAPE, attempts to – family and children; attempts to escape from her
 • MIND – INDEPENDENT
 • MIND – INDUSTRIOUS
 • MIND – IRRITABILITY
 • MIND – QUARRELSOME
 • MIND – TACITURN
 • MIND – PLANS – making many plans

 

Na koji način Adamas podseća na Sulphur?

 

Osećanje izobilja je zajedničko za oba leka. Dok Adamas ima osećaj da on sam poseduje  izobilje sposobnosti i kapaciteta, Sulphur vidi bogatsto svuda oko sebe i treba samo da ga „pokupi/privuče“. Oboje imaju mnogo ideja i prave mnogo planova. Nisu zadovoljni svojom situacijom/položajem u kome se nalaze i jako teško podnose prezir drugih ljudi.

 

 • MIND – AILMENTS FROM – scorned; being
 • MIND – DELUSIONS – abundance of everything, she has an
 • MIND – DELUSIONS – wealth, of
 • MIND – IDEAS – abundant
 • MIND – PLANS – making many plans
 • MIND – CONFIDENT
 • MIND – DISCONTENTED – himself, with
 • MIND – HARDHEARTED

 

Razlika je u tome što će Sulphur postati lenja osoba, oštar kritičar svega oko sebe, pašće u samosažaljenje. Kriviće ljude i okolnosti zbog svoje sudbine. Adamas nikada neće odustati. Ako se to, ikada i desi, verovatno će se potpuno preokrenuti u sliku Sulphura.

 

Literatura:

Sherr, Jeremy – Dinamic provings Adamas

Roger Morrison, M.D. – Desktop Guide to Keynotes and Confirmatory Symptoms

Dr. Frederik Schroyens – Synthesis, Repertorium Homeopathicum Syntheticum , edition 8.1

Roger Van Zandvoort – Complite Repertory

Dr. M. L. Tyler – Homoeopathic Drug Pictures

Philip Baliey

_______________________________

Autor:
Maja Letić, Homeopat
Diplomirala pri homeopatskoj školi “Similimum” – Beograd, Srbija

Kommentieren ist momentan nicht möglich.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen